Nebezpečná úroveň radiace v domech

Co je to radioaktivita

O radioaktivitě jsme všichni slyšeli ve fyzice již na základní škole. Jde o přeměnu atomových jader, při které je vyzařováno vysokofrekvenční ionizované záření. K reakci může dojít spontánně nebo pod kontrolou při jaderných reakcích. 

Lidé se radioaktivity bojí. Jejich největší obavy se upírají k jaderným elektrárnám, ale odtud kupodivu hrozí velmi malé riziko. Pokud pomineme jaderné havárie v minulosti, tak riziko nehody je velmi nízké. Během dne dostáváme porci gama záření z vesmíru a dokonce i Země vyzařuje radioaktivitu. 

Kde se vyskytuje radon

Radon se běžně vyskytuje v půdě a před stavbou domu je nutné změřit její koncentraci a následně volit opatření proti jeho pronikání do obytných částí. Orientačně lze stanovit radon podle geologických map. Skutečnou koncentraci však ovlivňují zlomy, kterými radon prostupuje, proto je nutné individuální měření stavebního místa. 

Každý zdroj vody v přírodě obsahuje jisté množství radonu. V povrchových vodách jej najdeme ve velmi nízké koncentraci. Do vody se dostává nejčastěji z uranových a radiových hornin. Přestože měření obsahu radonu ve vodě není povinné, tak v oblasti s možným výskytem si nechte udělat rozbor vody pro svůj vnitřní klid.  

O čistotu stavebního materiálu se bát nemusíte. Největší koncentraci radonu najdeme ve strusce, škáře a žule. Ty však nejsou běžnou součástí našich domovů. Stavební materiály mají obecně mnohem nižší koncentraci radonu než podloží. Stavební materiály dokážou izolovat podloží a zajistit bezpečí. 

Radon v domech 

V České republice máme vyhlášku, která upravuje přípustné hodnoty radonu v různých objektech. Stávající budovy nesmí překročit úroveň 400 Bq/m3 a novostavby 200 Bq/m3. Protože je vyhláška novější než některé nerekonstruované staré budovy, tak lze předpokládat, že je úroveň radiace v těchto domech překročena. 

Při stavbě nových budov musíme udělat veškerá potřebná měření pro kolaudaci domu. Bez radonového průzkumu nebude umožněna stavba. Přestože rekonstrukce domu nevyžadují žádná měření, tak se snažte zajistit si potřebné měření. Zejména ve starých domech jej budete potřebovat. Radon je jedním z aspektů syndromu nemocné budovy, proto se jej snažte eliminovat.

Pokud zjistíte ve svém domě vysokou koncentraci radonu, tak nezoufejte. Situace je řešitelná. Oslovte odbornou firmu a nechte si vypracovat posudek a projekt, který doporučí potřebná opatření k zamezení šíření radiace. Domy s vysokou radiací nezateplujte a neměňte okna na vlastní pěst. Takto dům výrazně „udusíte“ a ještě více zvýšíte úroveň radiace. 

Přečtěte si také o dalších hrozbách pro zdraví ve vašem domě. Slyšeli jste už o legionelle ve vodě nebo o syndromu nemocných budov?

Fotografie