Proměny stavebních předpisů v průběhu času

Stavět podle předpisů

Možná si myslíte, že můžete postavit co chcete a kdekoliv chcete. Z tohoto velkého omylu vás velmi rychle vyvede stavební úřad, který vám nakáže co, kde, jak a proč smíte stavět. Není to přitom svévole byrokratů – musejí se řídit stavebním zákonem, který je velmi obsáhlý a podrobný. Aktuálně platný stavební zákon tu ale není odjakživa a nebude platit navždy.

Ten současný bude již brzy nahrazen jeho aktualizovanou verzí neboli novelou – ta byla pod č. 283/2021 Sb., odsouhlasena Poslaneckou sněmovnou ČR jakožto „Nový stavební zákon“ už v roce 2021, ale platit by měla až od července 2023. Přinese větší i menší změny – a ty v oblasti staveb přicházely průběžně po celou dobu lidské stavební historie.

Stavební předpisy v Česku

V tomto textu nemáme kapacitu zabývat se stavebními předpisy z celé historie a z celého světa. Proto se budeme soustředit pouze na ty, které se týkaly našeho území.

Zásadní je v tomto ohledu rok 1886. Proč? 10. dubna 1886 byl přijat první stavební řád, který nejprve platil pouze pro území Prahy. Na celém území vešel v platnost až v roce 1889 a vnesl do tehdejšího stavebnictví konečně jasná pravidla, která platila pro všechny. Tento první stavební řád ale nebyl v žádném ohledu dokonalý, a tak byl v průběhu času upravován, byla do něj přidávána nová pravidla, nové podmínky, další vylepšení. Například evidenční plány v něm původně nebyly vůbec zahrnuty a nikdo o nich ani nesnil.

1. republika

Období 1. republiky bylo specifické v tom, že ještě neplatilo jedno stavební právo pro celé naše území. Existovalo tehdy hned pět stavebních řádů zároveň a pravidla se lišila v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Leckdo z toho mohl být zmatený a stavby pořád vznikaly za různých podmínek.

Po 2. světové válce

Pořádek do stavebního práva paradoxně vnesla až 2. světová válka. Během ní došlo k novelizaci stavebních řádů a začalo se řešit celkové územní plánování – to bylo něco do té doby nevídaného. Až v roce 1949 došlo ke konečnému sjednocení stavebního práva, a to definitivně pro celé území tehdejší Československé republiky. Postaral se o to zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí.

Zákony se v průběhu 50. a 60. let dále upravovaly, měnily a doslova tříštily. Definitivní podobu, která přetrvala až do roku 2006, získaly v roce 1976. Tehdejší stavební zákon č. 50/1976 Sb. zavedl všechny možné povinnosti, práva a pravidla, která platila rovných 30 let.

Současný stavební zákon

Náhradou za „komunistický“ stavební zákon se stal zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vešel v platnost 1. ledna 2007 a posléze došlo k několika jeho novelizacím. S nimi přetrval v platnosti až do roku 2023.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. dlouho hledal svou novou, modernější a vstřícnější tvář. Měl by začít platit v červenci 2023 a přinese v mnoha odvětvích stavebnictví další velké změny.

Přečtěte si také Ztracené bednění – vše, co potřebujete vědět nebo Jak zlepšit energetickou účinnost vašeho domu?

Fotografie